U nás nájdete na predaj tatranský profil, zrubový obklad, drevený obklad, tatranský obklad, dlážkovica, palubovka. Cena je najlepšia na trhu...

Rozdiel medzi 1. a 2. triedou pri drevených obkladoch

Rozdiel medzi 1. a 2. triedou pri drevených obkladoch

Drevo ako stavebný materiál ponúka široké spektrum pružných a pevnostných vlastností. Pre zabezpečenie spoľahlivosti a trvanlivosti stavebných konštrukcií a ďalších drevených produktov je dôležité posudzovať ich kvalitatívne parametre.

Hodnotenie kvality dreva


Pri posudzovaní kvality dreva sa obvykle opierame o existujúce normy, ale rôzne druhy dreva sú hodnotené rôznymi spôsobmi. Exotické dreviny zriedka vykazujú viditeľné hrče (tvrdé uzliny v dreve), na rozdiel od ihličnatých druhov dreva, ktoré majú tendenciu mať relatívne viac hrč.

Metódy hodnotenia kvality dreva


Väčšina pílárskych závodov na Slovensku v súčasnosti používa vizuálnu metódu triedenia dreva. V zahraničí sa stále častejšie uplatňujú aj strojové metódy, ktoré triedia drevo na základe rôznych princípov, ako je napríklad ohybový, prežarovací, vibračný alebo ultrazvukový princíp.

Vizuálna metóda

V celej Európe existuje množstvo rôznych pravidiel na vizuálne triedenie dreva, ktoré sa líšia najmä v spôsobe hodnotenia hrčavosti. Táto rozmanitosť pravidiel znamená, že zjednotenie pravidiel vizuálneho triedenia dreva v celej Európe je prakticky nemožné. Na Slovensku sa väčšinou používa vizuálna metóda triedenia stavebného dreva podľa normy STN EN 49 1531.

Najvýraznejším zrakovo zreteľným ukazovateľom je práve prítomnosť hrč. Hodnotia sa pomocou proporčných rozmerov hrč alebo podľa podielu prierezových plôch všetkých hrč k celkovému prierezu dreva.

Strojová metóda

Jednou z najčastejších mechanických metód na posúdenie kvality dreva je ultrazvuková metóda. Táto technika využíva mechanické oscilácie hmotnej látky, ktorá sa striedavo stláča a rozširuje s frekvenciou vyššou, než je schopné ľudské ucho zachytiť. Pri hodnotení kvality stavebného dreva sa využíva technický ultrazvuk, ktorý sa získava prostredníctvom elektroakustických senzorov.

 

Rozdiel medzi 1. a 2. triedou pri drevených obkladoch Na základe kvality dreva sa vyrábajú špecifické produkty vrátane drevených obkladov. Drevený obklad sa zvyčajne vyrába v dvoch kvalitatívnych triedach. Po výrobe jednotlivých drevených výrobkov nasleduje ďalšia dôkladná kontrola ich kvality. Prvá trieda má veľmi prísne kritériá, zatiaľ čo produkty, ktoré ich nespĺňajú, sa triedia do nižších tried.

 

  1. Trieda – Trieda AB Drevený obklad prvej triedy má vysokú kvalitu spracovania, zdravé hrče, primeranú rovnosť a čistú farebnosť. Používa sa pre náročné aplikácie v exteriéroch aj interiéroch, ako sú obklady stien, fasády alebo podbitia striech. Tento druh dreva sa ďalej delí podľa vhodnosti na použitie v rôznych podmienkach.

  2. Trieda – Trieda C Drevo druhej triedy nezodpovedá prísnej kvalite prvej triedy, ale musí stále spĺňať funkčné požiadavky. Môže obsahovať menej dokonalú kresbu, hrče, farebné nedokonalosti, farebnú rozdielnosť alebo iné estetické vady. Využíva sa na menej náročné aplikácie a obklady, kde je dôležitejšia funkčnosť a cena. Obsahuje aj hrče, ktoré majú tendenciu vypadnúť.

Tel. 0911 811880, 0905 450267